TVK Toruń


 

Informacja na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz.U.2020.805 – tekst jednolity)

W związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz.U.2020.805 – tekst jednolity), Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Toruniu niniejszym informuje:

1 .W skład Zarządu Spółdzielni wchodzą:
Sławomir Konieczka - Prezes Zarządu
Ireneusz Tomasik - Zastępca Prezesa Zarządu
Janusz Żółtowski - Członek Zarządu

2. W skład Rady Nadzorczej Spółdzielni wchodzą:
Zdzisław Bobiński
Marian Frąckiewicz
Krystyna Gembala
Grażyna Matuszak
Waldemar Modrzyński
Mirosława Nijaki
Bogdan Sowiński
Lidia Stupak
Paweł Wiśniewski
Krystyna Zaleska
Michał Zaradny

3. Spółdzielnia jest nadawcą programu telewizyjnego „TV Toruń” oraz wydawcą miesięcznika „Nasze Sprawy”.

4. Informacja o beneficjentach rzeczywistych ujawniona w „Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych”:
Sławomir Andrzej Konieczka – Prezes Zarządu
Ireneusz Edward Tomasik – Zastępca Prezesa Zarządu
Janusz Sławomir Żółtowski – Członek Zarządu

5. Dane teleadresowe:
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Tuwima 9, 87-100 Toruń
tel. 56 691 81 15, 56 622 41 15, e-mail: msm@msm.torun.pl
adres internetowy: https://www.msm.torun.pl

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (01-015 Warszawa, Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9) jest organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji, a Spółdzielnia podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.