Zarząd i Rada Nadzorcza

Skład osobowy Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej:
Sławomir Konieczka - Prezes Zarządu
Ireneusz Tomasik - Zastępca Prezesa Zarządu
Janusz Żółtowski - Członek Zarządu

Skład osobowy Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej wybranej przez Walne Zgromadzenie w 2018 roku:

Przewodniczący Rady Marian Frąckiewicz
Zastępca Przewodniczącego Rady Waldemar Modrzyński
Sekretarz Rady Mirosława Nijaki
Komisja Rewizyjna Grażyna Matuszak
Krystyna Zaleska
Michał Zaradny
Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Zdzisław Bobiński
Bogdan Sowiński
Michał Zaradny
Komisja Społeczno - Samorządowa Mirosława Nijaki
Lidia Stupak
Paweł Wiśniewski
Komisja Inwestycyjna Bogdan Sowiński
Michał Zaradny
Krystyna Gembala
Komisja Telewizji Kablowej Waldemar Modrzyński
Krystyna Zaleska
Lidia Stupak

Informujemy, że Spotkania członków i mieszkańców Spółdzielni z Zarządem i Radą Nadzorczą odbywają się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.